عاشقان مهدی | امام زمان

راز طول عمر حضرت مهدی (عج) » عاشقان مهدی (عج)

وب سایت عاشقان مهدی (عج)

محرم

طرح

استیکر تلگرام

  • آیت الله بهجت
  • سردار سلیمانی
  • استاد رائفی پور
  • رهبر انقلاب

بنر-استاد-رائفی پور

بنر-سردار قاسم سلیمانی

بنر-استاد-رائفی پور

بنر-مقام معظم رهبری

راز طول عمر حضرت مهدی (عج)

نویسنده : admin362 / تاریخ : 23 اسفند 1394, 01:02 / نظرات : 0 / بازدید : 455

راز طول عمر حضرت مهدی (عج)

 

راز طول عمر حضرت مهدی (عج)

 

قبل از هر چيز من بر اين باورم كه بحث و مجادله درباره طول عمر حضرت مهدي روحي فداه بحثي هدفدار و سازنده و پايه اي نيست، بلكه بحث در اين مسأله را مي توان نوعي تجاهل العارف و قسمي دشمني دانست، زيرا احدي را نيافته ايم كه در عمر فرشتگان و يا طول عمر شيطان لعنةالله عليه و يا طول عمر خضر عليه السلام – كه از آب زندگي نوشيد و از زمان حضرت موسي عليه السلام تاكنون زنده ماند است –  مناقشه و بحث كند. اين مباحثات و شبهات همه و همه در طول عمر حضرت صاحب الزمان عليه السلام است. پس اين همه سر و صدا و استهزا و تجاهل براي چيست؟ آيا اين اعمال بخاطر و به انگيزه كينه و عداوت نسبت به خاندان پيامبر، صورت مي پذيرد؟! با استبعاد نسبت به قدرت خداي تعالي؟! و ارزش اين استبعاد – كه از ناداني و يا جهل مايه مي گيرد – در برابر واقعيت چه خواهد بود؟

 

به ياد دارم زماني كه فضا نوردان بر سطح ماه نشستند و اين خبر در شرق و غرب منتشر گرديد و تمام راديوها و مطبوعات از آن گفتگو كردند و چهره فضانوردان – در ساعتي كه بر روي ماه نشستند – بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و قمرهاي مصنوعي آن تصاوير را به همه جا فرستادند … با تمام اين اوصاف و اخبار، بسياري از افراد – كه من مي شناختم – اين رخداد را مسخره كرده آن را به عنوان دروغترين دروغها تلقي كردند، حتي يكي از آنان به من مي گفت:
من از تو تعجب مي كنم كه چگونه اين خبر را باور مي كني؟!
چگونه ممكن است نصاري و كفار بر سطح قمر فرود آيند؟!
آيا ممكن است استبعاد و انكار آنان باعث آن شود كه واقعيت رسيدن ماه را انكار نمائيم؟! طبيعي است بگوئيم …نه .

طول عمر حضرت مهدي عليه السلام حقيقتي است ثابت كه مجالي براي انكار و يا شك نمودند در آن نيست. تمام شبهاتي كه در اين موضوع عنوان گردد، از درجه اعتبار و ارزش ساقط است زيرا تشكيك در اين مسأله همانند تشكيك در حرارت آتش و نور خورشيد در نصف النهار و ديگر امور ثابت و حقايق واضح است.

 

طول عمر در پرتو آيات قران کريم
وقتي كه مسأله طول عمر را بر قرآن عرضه داريم، نمونه هاي فراواني از افراد بشر خواهيم يافت كه خداي متعال براي آنان چنين مقدر فرمود كه زيستي طولاني داشته باشند. با اين نمونه ها طول عمر حضرت مهدي عليه السلام امري عادي خواهد بود و بلكه طول عمر هر انساني كه خداوند براي وي عمر طولاني مقرر فرموده باشد امري معمولي خواهد بود. اينك نمونه هائي چند از قرآن حكيم:
«و لقد ارسلنا نوحاً الي قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاماً فاخذهم الطوفان و هم ظالمون» 3
نوح را به سوي قومش فرستاديم. در ميان آنان 950 سال درنگ نمود. آنگاه آن قوم گرفتار طوفان شدند كه ظالم بودند.
اين آيه كريمه مي فرمايد: زماني كه نوح عليه السلام مردم را به خدا دعوت فرمود 950 ساله بود. عمر وي – زماني كه به پيامبري مبعوث گرديد – چقدر بود؟ و چند سال پس از طوفان زندگي كرد؟
در حديث از امام صادق عليه السلام وارد شده ه فرمودند:
« نوح 2300 سال زندگي كرد. 850 سال قبل از آنكه مبعوث شود و 950 سال در ميان قومش كه آنان را دعوت مي نمود و 500 سال هم پس از آنكه سفينه او به خشكي نشست و آب پائين آمد. آنگاه شهرها را ساخت و فرزندانش در شهرها ساكن گرديدند.» 4
و در روايت ديگري آمده است:
« نوح 2500 سال زندگي نمود.»
به هر حال واضح است كه نوح عليه السلام به قدرت خداي تعالي اين قرون طولاني را زندگاني كرد. از حضرت زين العابدين عليه السلام روايت است كه:
« در قائم سنتي از نوح است كه آن سنت طولاني عمر مي باشد »5
قدرت الهي در تحقيق مشيت و اراده و مطيع نمودن طبيعت در داستان حضرت يونس نبي عليه السلام تجلي مي كند، آنكس كه:
« فالتقمه الحوت و هو مليم . فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الي يوم يبعثون » 6
ماهي او را – كه مورد ملامت مردم هم بود – بلعيد و اگر او را تسبيح كنندگان نبود هر آينه تا روز قيامت در شكم ماهي باقي مي ماند.
ظاهر آيه اين است كه اگر حضرت يونس عليه السلام خدا را در شكم ماهي تسبيح نمي نمود، تا روز قيامت در همانجا زنده باقي مي ماند.
اينكه برخي از مفسران گفته اند:
اگر يونس از دنيا مي رفت، شكم ماهي قبر او بود و جسد وي در شكم ماهي تا روز قيامت باقي مي ماند، برداشت و استنباطي خلاف ظاهر آيه است.
زمخشري در تفسير خود، كشاف، گويد:
ظاهر فرموده خداي تعالي از للبث في بطنه عبارت است: از ماندن وي در شكم ماهي به صورت زنده تا روز قيامت.
و در تفسير بيضاوي نيز نظير همين مطلب آمده است.
شايد معني آن باشد – و خدا داناست – كه يونس پيامبر صلي الله عليه و آله با زنده ماندن ماهي تا روز قيامت زنده و محبوس در دل او باقي مي ماند از اين آيه استفاده مي شود كه خداي تعاي قادر است انساني را در مكاني كه نه هوائي در آن است و نه خوراكي و نه شيئي از لوازم زندگاني و بقاء، حفظ نمايد، بلكه او را از هضم شدن در شكم ماهي و تبديل شدنش به جزئي از بدن ماهي تا ميليونها سال حفظ كند.

آيا خداي تعالي نمي تواند وليّ خود را از مرگ نگاه داشته به وي صدها سال عمر ببخشد؟!

 

طول عمر از ديدگاه مسائل اعتقادي
اگر به موضوع طول عمر از ديدگاه مسايل اعتقادي بنگريم، آنرا جدا مطلبي معمولي خواهيم يافت، زيرا هر كس كه به خداي تعالي معتقد باشد، به اين مطلب نيز اعتقاد دارد كه سرآمد زندگاني ها به دست خداوند است. معني اين مطلب آن است كه خداست كه اجلها را براي هر كس و براي هر موجود زنده اي مقدر مي فرمايد. خداي متعال مي تواند همانگونه كه مرگها را پيش مي اندازد، طولاني نيز بسازد. پس هنگامي كه خداي تعالي براي يكي از بندگانش طول عمر را مقرر فرمود، بديهي است كه اسباب مادي و طبيعي طول عمر را براي وي فراهم مي سازد. نيز ممكن است كه عمر طولاني را بوسيله وسايل طبيعي و غير طبيعي و ماورايي هر دو فراهم ساخته باشد و لازمه اين كار خرق طبيعت و عادت نيست. همانگونه كه در اين مورد مي توان از وسايل و عواملي نام برد كه عمر را كوتاه مي نمايند و مرگ را نزديك مي كنند، به همين ترتيب وسايلي موجود است كه مي تواند عمر را طولاني كرده مرگ را به تاخير افكند. هر دو نوع اين وسايل و لوازم، يكسان در قدرت خداي تعالي است.
براي توضيح اين مطلب چنين گوييم:
واضح است كه جسم انسان پس از مرگ متعفن و متلاشي مي گردد و اجزاء آن متفرق و به كرمها مبدل مي شود. اين مسأله اي است طبيعي، ولي ما امروزه در شهر قاهره دهها بدن موميايي شده از زمان فراعنه مي يابيم كه بر آنها هزاران سال گذشته ولي تاكنون اعضاء جسد از يكديگر متفرق و متلاشي نشده اند، هيچكس در اين مورد نمي گويد كه اين خلاف عادت است و خرق عادت و طبيعت بلكه يك قانون طبيعي است كه قانون طبيعي ديگر را نقض نموده است، يعني موميايي كردن ناقض و مانع تعفن و متلاشي شدن بدن است.
اگر از موميايي شدن اجساد بگذريم، به مرحله بالاتري مي رسيم كه موجب شگفتي و تعجب است، مثلا قبر برخي از بندگان صالح خدا كه منهدم گرديد، ديده شد كه اجساد در درون آن قبرها تازه مانده و كوچكترين تغييري ننموده است. از آنجمله جسد شيخ صدوق0- در يكي از مناطق اطراف تهران – يافته شد. از وفات او 900 سال گذشته بود، ولي جسد تازه مانده بود.1 در زمان ما خواستند جسد صحابي بزرگوار « حذيفة بن يمان » را از ساحل رود دجله مدائن به كنار مرقد صحابي جليل « سلمان فارسي» در مدائن ببرند. زماني كه قبر را شكافتند و جسد ظاهر شد. گوئي كه در همان روز از دنيا رفته بود! جسد و ويژگيهاي چهره به هيچ وجه تغيير ننموده بود، حال آنكه وفات وي در سال 36 هجري اتفاق افتاده است! تازه جسد او موميائي نگرديده بود اما به اذن خدا تازه باقي مانده بود.
بين مؤمنان معروف است كه هر كس بر غسل جمعه مواظبت نمايد جسدش نخواهد پوسيد. بنابراين طبيعت چيزي است و اراده خدا فوق طبيعت است و مشيت او فوق ماده و ماديات، زيرا پروردگار قادر خالق طبيعت و ماده بوده هر گونه بخواهد آن را دگرگون نموده و هر نوع بخواهد در آن تصرف مي كند، زيرا اوست كه به اشياء، خصوصياتشان را عنايت فرموده است.
پس ممكن است كه حضرت مهدي عليه السلام در زندگانيشان جهات بهداشتي را مراعات نموده آنچه را كه نافع است و مضر نيست ميل فرمايند. در نتيجه از تمام امراض سالم باشند و اندام و اعضاي بدن آن حضرت فعال مانده وظائف خود را به بهترين وجهي كه مطلوب است انجام دهد. روي همين جهات پيري و ضعف و ناتواني و پژمردگي در جسم آن حضرت راه نيافته همواره از تازگي و طراوت برخوردارند، گوئي جواني است كامل و قوي با اعضائي سالم.
همه اينها به خاطر قابليت ها و استعدادها و توان هائي است كه خداي تعالي در جسم حضرت مهدي عليه السلام قرار داده است.

خلاصه كلام آنكه، خداي تعالي حافظ و نگهبان حضرت صاحب الامر عليه السلام است و هموست كه وي را از پيش آمدهاي روزگار و حوادث زمانه حفظ فرموده عمر حضرتش را به – هر مقداري كه بخواهد – طولاني مي سازد و جسم وي را از هر مرض و آفت و كسالتي حافظ است.

 

طول عمر در پرتو علم روز
طول عمر از مسائلي است كه دقيقاً نمي توان براي آن حدّي معين نمود؛ لذا اگر بگويند: فلانكس صدها و يا هزاران سال عمر كرد ، معني اين مطلب آن نيست كه آنكس به حد اعلائي از عمر ـ كه براي يك بشر امكان پذير است ـ رسيده است؛ زيرا عمر ممكن براي بشر را محدود نمي توان ساخت ؛ كه اين مطلب را آخرين اكتشافات علمي اعتراف مي نمايند.
اما عمرهاي كوتاه ، در اين زمان و قبل از اين زمان ، ميزاني نيست كه بتوان عمرها را بر آن قياس نمود؛ زيرا معمولاً زندگاني آميخته با حوادث و پيش آمدها و مصائب است كه باعث كوتاهي عمر مي شوند؛ مانند سوء تغذيه و بدي هوا و عدم رعايت تعليمات بهداشتي و امراض سخت و فزوني غصّه ها و اندوه ها كه باعث اثراتي فراوان در از بين بردن زندگي و ايجاد عقده هاي رواني شده بيماريهاي خطرناكي را به دنبال مي آورند و حيات انساني را در معرض مخاطره قرار مي دهند.
در اين باره در (شماره سوم سال 1379 ق) مجلّه « المقتطف» مصري صفحه 239 آمده است:
« ... ولي دانشمنداني كه سخنشان مورد اعتماد است گويند: كليه اعضا اصلي در جسم حيوان قابليت زندگي بينهايت را دارند. لذا ممكن است كه انسان هزاران سال زندگي كند؛ تا وقتي كه عوارضي كه رشتة حيات وي را پاره نكند بر او عارض نگردد.»
در صفحه 240 همين شماره چنين گويد:
« ما حصل آنچه كه از تجربه هاي مذكور ثبت گرديده آنكه : انسان به اين خاطر كه عمرش به هشتاد و يا صد سال رسيد ، نبايد از دنيا برود؛ بلكه عوارضي كه به صورت بيماريها بر برخي از اعضاي وي حادث مي شود آن اعضا را از كار مي اندازد و ارتباط اعضاء از كار افتاده با اعضاء ديگر باعث مرگ كلّ بدن مي شود . اگر علم اين توان را بيابد كه چنين عوارضي را زائل نموده يا مانع تأثير آنها بر روي اعضاء بدن شود ، مانعي در راه زندگي صدها ساله وجود نخواهد داشت .»
ما در كتاب و يا بياني نخوانده و از هيچ طبيب و يا حكيم و فيلسوفي نشنيده ايم كه حدّي معيّن براي عمر ذكر كرده باشند و بگويند كه ممكن نيست عمر انسان از آن حدّ تجاوز نمايد و يا مثلاً محال است كه انسان هزار سال زندگاني نمايد . بلكه اين معني را يافته ايم كه پزشكي جديد در اين انديشه است كه داروي طول عمر و جلوگيري از پيري و حفظ جسم انسان و غدّه هائي را كه اعضاء را به حركت و جنبش در مي آورند كشف كند و بر همين اساس تاكنون تلاشهاي زيادي را به عمل آورده است.
آري، عمر طولاني در زمان ما به نظر بعيد مي رسد؛ زيرا وقتي به عمرهاي كوتاهي كه امروزه بشر دارد نگاه مي كنيم ، طبيعتاً عمر طولاني براي ما غيرعادي خواهد بود . ولي مسلماً نمي توان گفت : آنچه از نظر ما غير عادي است ، محال و غير ممكن است ؛ چرا كه مردم در زمان هاي پيشين مسافت هزار كيلومتري را در يك ماه مي پيمودند ولي امروزه اين مسافت را به وسيله هواپيما در يك ساعت مي پيمايند . اگر كسي مي خواست صد سال پيش به مردم خبر دهد كه پيمودن اين مسافت در يك ساعت امكان پذير است ، قطعاً سخن او را نمي پذيرفتند؛ زيرا بر خلاف مسائل آشناي آن زمان بود؛ ولي به هرحال اين خبر ما خبري صحيح مي بود.
اجتماعات بشري ، امروزه اشياء را بر اساس عادت جاري مي شناسند ؛ نه بر اساس اصول علمي . حتي آنان كه نسبت به اصول علمي دانائي دارند ، ادّعاي احاطه به تمام اسباب و مسببّات را نمي توانند داشته باشند؛ بلكه خود اعتراف مي كنند كه همواره در ابتداي راه هستند و اقرار دارند كه اصول علمي كه هنوز بر بشر كشف نشده ، به مراتب از آنچه كه براي بشر كشف گرديده زيادتر است.

پس اكثر ميزان هاي علمي در اين جهان مجهولند و بشر را نرسد كه به آنان علم قطعي پيدا كند. او تنها اشياء را ظاهري مي شناسد؛ بي آنكه اسباب و علل آنها را بشناسد؛ چه هر رويدادي علتي دارد و آن علت نيز خود معلول علت ديگري است و به همينگونه اسباب و مسببّات و علل و معلولات به هم پيوسته اند و انسان را نرسد كه سبب اوّل را كه به آن علّت العلل گويند بشناسد؛ جز آنكه بگوئيم آن قدرت و ارادة خداي تعالي است .... و نه غير آن .

 

کساني که عمر طولاني داشته اند
در تاريخ بشر نام هاي فراواني يافت مي شود از كساني كه قرنهائي طولاني در اين دنيا زندگي نموده اند و مورّخان نام و قضاياي آنان را متعرّض گرديده اند. برخي از علماء در كتابهاي خود فصل خاصي را تحت عنوان « اخبار كهنسالان » باز نموده در آن فصل برخي از اموري را كه مربوط به آنان است و اينكه طول عمر امر غريبي در زندگاني انسان نيست بلكه حتي در برخي از زمان ها مسأله طبيعي است نقل نموده اند.
در اينجا نام برخي از آنان را با رعايت اختصار ذكر مي نمائيم :
1- حضرت آدم پيامبر خدا ، 930 سال زندگي نمود.
2- حضرت سليمان بن داود پيامبر خدا ، 712 سال زندگي نمود.
3- لقمان حكيم ، 4000 يا 400 سال زندگي نمود.
4- ربيع بن ضبع فَزاري ، 380 سال زندگي نمود.
5- شدّاد بن عامر ، 900 سال زندگي نمود.
6- عمر بن عامر ، 800 سال زندگي نمود.
7- قسّ بن ساعده ايادي ، 600 سال زندگي نمود.
8- عزيز مصر ، 700 سال زندگي نمود.
9- ريّان پدر عزيز مصر ، 1700 سال زندگي نمود.
10- لقمان عادي ، 560 سال زندگي نمود.

بسياري از افراد نيز كه تاريخ نامشان را ثبت نموده كساني بودند كه صدها سال زندگي نمودند و نيازي به ذكر نامشان نمي بينيم . در اين مورد فقط به آيات قرآن كريم و داستان حضرت نوح «ع» بسنده كرديم كه كافي بود.
1 در حديث از حضرت علي بن موسي:
خضر عليه السلام از آب زندگاني نوشيد . او زنده خواهد ماند تا زماني كه درصور دميده شود .
2هر ساله در مراسم حج حاضر شده در عرفه مي ايستد و دعاهاي مؤمنان را آمين مي گويد . خداي تعالي
3 عنكبوت : 14 .
4 تفسير برهان ، آيه ياد شده ، به نقل از كافي ، كمال الدين ، ج 2 ، ص 523 .
5 كمال الدين . ج 1 ، صص 322 . 524 .
6 صافات ، 144 – 142 .

1 شيخ صدوق – كه رضوان خدا بر او باد – در سال 381 هـ.ق از دنيا رفت و قبر او در سال 1238 هـ.ق بنا شد و در ضمن تجديدي بنا جسد او را تازه يافتند . اين مطلب را خوانساري در «روضات الجنات » و تنكابني در « قصص العلماء » و مامقاني در « تنقيح المقال » و ديگران به تفصيل ذكر نموده اند .

 

مربوط به بخش:امام زمان (عج) / مهدویت
http://ashganmahdi.ir
http://ashganmahdi.ir

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود