چرا دچار بی انگیزگی می شویم؟/ راهکارهای مقابله با بی انگیزگی

چرا دچار بی انگیزگی می شویم؟/ راهکارهای مقابله با بی انگیزگی

چرا دچار بی انگیزگی می شویم؟/ راهکارهای مقابله با بی انگیزگی

مهم ترین چیز برای انجام شدن یک کار پی بردن به لزوم انجام آن است. برای مثال، درس خواندن ایده خوبی است، اما چرا باید انجام شود؟ تا زمانی که به این نتیجه نرسید که برای رسیدن به هدفتان واقعا به آن نیاز دارید، این کار انجام نخواهد شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;