چند نکته مهم که زنان شاغل باید رعایت کنند

چند نکته مهم که زنان شاغل باید رعایت کنند

چند نکته مهم که زنان شاغل باید رعایت کنند

هیچ کس نمی تواند همه امکانات و همه افراد را در همه زمان ها در اختیار داشته باشد. اداره خانه، تربیت فرزندان، کمک به همسر و توجه به سایر خویشاوندان از جمله نقش های زنان است اما در حقیقت هیچ گاه نمی توان این نقش های متفاوت را به طور همزمان به خوبی ایفا کرد. پس باید اولویت بندی کنید و کارها را به ترتیب اولویتشان انجام دهید.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;