نشست بی سابقه رئیس جمهور چین در ریاض

نشست بی سابقه رئیس جمهور چین در ریاض

نشست بی سابقه رئیس جمهور چین در ریاض

یک منبع آگاه در این باره به شبکه آمریکایی CNN گفت: این سفر در راستای مشارکت در دومی نشستمهم جداگانه انجام می‌شود؛ بنابراین، یکی از نشست‌ها با حضور شی جین پینگ میان چین و سران کشور‌های عربی ومی نشستدیگر نیز با حضور وی میان چین و سران کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس برگزار می‌شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;