وقوع زلزله ۴.۳ ریشتری در مازندران

وقوع زلزله ۴.۳ ریشتری در مازندران

وقوع زلزله ۴.۳ ریشتری در مازندران

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۶.۴۴۷ و طول جغرافیایی ۵۱.۵۱۲ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;